2011-04-30 22:30Pressmeddelande

Haro medverkar vid 1 maj i Uppsala

null

Haros ordförande, Madeleine Wallin, deltar i 1 maj-firande i familjens tecken i Uppsala. Manifestationen, som i år går under parollen "Frihet för familjen", har blivit något av en tradition i Uppsala.

Efter marschen och finalen på St Eriks torg kl. 14, medverkar Haro i ett seminarium i universitetshuset kl. 15 med rubriken ”Vad får friheten kosta?”. Det gör även P J Anders Linder, Stefan Fölster och Louise Hallin. Arrangörer är Kristdemokraterna i Uppsala.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam