2013-06-28 06:00Pressmeddelande

Haro: Möter vi barns behov i Sverige? - Nu på YouTube

null

Nu finns Haros uppskattade Skansen-seminarium från 31 maj 2013 tillgängligt på YouTube. "Möter vi barns behov i Sverige? experter från Sverige och Kanada diskuterar" samlade ett hundratal deltagare, bland annat lärare, förskollärare, psykologer, politiker och föräldrar som fick lyssna till dr Gordon Neufelds föreläsning "The Irreducible Needs of Children" och höra en svensk expertpanel bestående av Kerstin Uvnäs-Moberg, John Steinberg och Louise Hallin diskutera situationen för barn i Sverige.

Se filmerna via länkarna nedan:

Dr Gordon Neufeld på Skansen 2013: "The Irreducible Needs of Children" del 1 

"The Irreducible Needs of Children" del 2

"The Irreducible Needs of Children" del 3

 

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam