2016-12-20 07:01Pressmeddelande

Haro önskar Sverige God Jul och Gott Nytt År

null

"Snälla Tomten! Jag önskar mig mer tid med dem som älskar mig mest, mina föräldrar."

Riksorganisationen Haro önskar hela Sverige God Jul och Gott Nytt År, och hoppas att vi alla ska ta barnens önskan och behov på allvar.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam