2015-01-20 07:00Pressmeddelande

Haro på Norrbotten-turné i februari - 4 föreläsningar på 4 kvällar

null

Efter förra årets populära föreläsning i Kiruna satsar nu Haro Norrbotten stort, med fyra föreläsningar på fyra kvällar, 2-5 februari 2015, i Piteå, Luleå, Pajala och Kiruna. Temat den här gången blir: Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld. Föreläsningarna vänder sig till föräldrar, förskolepersonal, lärare och socialtjänst. Ur inbjudan:

"Barn och unga är utsatta på många sätt idag: stress i skolan, kompistryck, sociala medier och ibland mobbning. Många föräldrar frågar sig hur man kan skydda sina barn i en allt hårdare omvärld som man känner sig maktlös att förändra. Vad är det som händer? Vad kan vi göra åt det?
En pionjär i förståelsen av barns och ungas situation idag är den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en modern anknytningsteori och aktuell neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi kan ge våra barn trygghet i en alltmer komplex omvärld. 

Hans bok 'Våga ta plats i ditt barns liv' är översatt till femton språk."

Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerande föredragshållare sedan 30 år tillbaka.

Obs! Antalet platser är begränsat, så anmäl dig gärna i god tid här.

Varmt välkommen!

Hanna Orre och Elin Esberg i Luleå, ni är samordnare för ett relativt nystartat Haro-distrikt i Norrbotten. Varför arrangerar ni de här fyra kvällarna?

Vi tycker att föreläsningen är bra och intressant. Den belyser aspekten på barns behov och trygghet på att annat sätt än det man vanligen hör från samhället.

Vi vill också givetvis uppmärksamma Haro (som ger stöd till föräldrar oavsett vilken barnomsorg de väljer, till exempel att själva vara hemma med barnen), och budskapet: Mer valfrihet åt föräldrarna.

Haro är ännu relativt okänt här i Norrbotten. Vi tror att det finns många här som vill bli medlemmar om de bara får veta att organisationen finns.

Vad hoppas ni ska komma ut av kvällarna?

Vi vill att vikten av anknytning till föräldrar så väl som till skolpersonal ska komma fram, vilket hjälper barnen/eleverna i trygghet och lärande.

Många föräldrar känner sig otillräckliga för sina barn men vi vill att föreläsningen ska främja känslan att - det är just DEM deras barn behöver allra mest.

-----

Se även Gordon Neufelds föredrag Why Children Need Families to Flourish från Haros European Conference of the Family på Skansen hösten 2014.

Tusentals har också sett studiedagen med Dr Neufeld som filmades i Stockholm i november 2012 och visades på Kunskapskanalen, textad till svenska. Rubrik: "Varför lyssnar inte Kalle?"

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam