2010-06-11 06:00Pressmeddelande

Haro riktar kraftig kritik mot skollagsförslaget

null

Riksorganisationen Haro är mycket kritiska till Alliansens nya skollagsförslag och oroliga över den utveckling som försvagar föräldraskapet och de nära relationerna. I små steg har samhället under många år förstärkt institutionernas roll på bekostnad av föräldraengagemang och ansvar. Med det nya skollagsförslaget tar man ytterligare steg i den riktningen: ”Syftet med att göra förskolan till en egen skolform är framför allt att ytterligare betona att förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och därmed är en del av skolväsendet.”

”Utbildning” är den övergripande term som beskriver all den verksamhet som omfattas av de övergripande målen i skolförfattningarna.

Detta synsätt med dess terminologi bidrar till en olycklig och skrämmande värdeförskjutning, i riktning mot att kunskap är överordnat lek, och disciplin är överordnat goda relationer. Haro tar starkt avstånd från detta synsätt.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam