2011-06-27 05:00Pressmeddelande

Haro-seminarium i Almedalen: "Är svensk familjepolitik hållbar? Vad säger omvärlden om svensk familjesyn?"

null

Utifrån erfarenheterna från sitt omfattande internationella engagemang anordnar Riksorganisationen Haro i år ett seminarium i Almedalen på temat:

"Är svensk familjepolitik hållbar? Vad säger vår omvärld om svensk familjesyn?"

Tid: 6/7 2011 12:30 - 14:00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal E30

Medverkande: Madeleine Wallin, ordförande, Riksorganisationen Haro, och Jonas Himmelstrand, familjepolitisk expert, Riksorganisationen Haro

Sammanfattning:
Andra länder diskuterar allmän förskola från ett års ålder och fler mödrar i arbetslivet. I Sverige är det verklighet sedan decennier. Men utfallet av den svenska familjepolitiken oroar och föräldrar i andra länder vill inte ha den svenska modellen. Är den svenska familjepolitiska modellen hållbar?

Den svenska familjepolitiken är extrem i ett internationellt perspektiv. Riksorganisationen Haros intensiva internationella arbete under de senaste två åren bekräftar detta. Vi har arbetat bl.a. i EU-projektet Familyplatform, i FN:s Commission on the Status of Women samt deltagit i FN:s expertgruppsmöte om familjepolitik. Haro-respresentanter har talat i mer än dussintalet länder inklusive Kanada, Ungern, Irland, Portugal, Slovakien, Italien samt givetvis i Bryssel och New York.

Intresset är stort även för de negativa utfallen av den svenska familjepolitiken – psykisk ohälsa, försämrade skolresultat och sjunkande kvalitet på svenska förskolor. Våra internationella erfarenheter bekräftar att dagens svenska familjepolitik, med dess ensidiga stöd till förskola, dess extrema arbetslinje och dess starka statliga opinionsbildning på området, närmast är att betrakta som en utopisk återvändsgränd.

Om detta vill vi berätta och diskutera på det här seminariet.

Hjärtligt välkommen!

 

Samma dag anordnar Haro även ett seminarium med rubriken ”Vad kvinnor vill ha och vad barn behöver”.

Medverkande: dr Catherine Hakim från London School of Economics och Louise Hallin, leg. barnmorska och leg. psykoterapeut.

Tid: 6/7 2011, kl. 09.00 - 11.00

Plats: Samma lokal som seminariet ovan.

För mer information, se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9548


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam