2015-09-17 07:00Pressmeddelande

Haro skriver om svensk barnomsorg i kanadensisk media

null

Svensk familjepolitik står i fokus i höstens parlamentsval i Kanada. Ska Kanada anamma subventionerad förskola enligt svensk modell, eller välja en annan väg?

I samband med valet har Haros familjepolitiske expert, Jonas Himmelstrand, blivit tillfrågad att skriva om svensk barnomsorg för IMFC, en kanadensisk tankesmedja.
Två artiklar har publicerats: "Swedish daycare: International example or cautionary tale?" och "Swedish daycare Part II: Weak parenting, big problems."

Snart kommer tankesmedjan även att publicera en artikel där Himmelstrand gör en jämförelse mellan svensk och finsk familjepolitik.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam