2017-09-08 07:00Pressmeddelande

Haro stöder Lagrådet - gör inte Barnkonventionen till svensk lag

null

Igår kom nyheten att lagrådet på goda grunder avvisar regeringens förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Flera juridiska instanser har redan avstyrkt förslaget, bland annat eftersom formuleringarna i konventionen är för vaga för att kunna tillämpas i domstol. Barnkonventionen är ett av Haros grunddokument som vi hänvisar till när vi pratar om barn och deras rättigheter, men vi anser att den inte bör göras till svensk lag, då det bland annat skulle innebära ett massivt överförande av makt från föräldrar till staten. Här kan du läsa Haros uttalande i frågan från 2012 i dess helhet, För barnens bästa bör Barnkonventionen inte bli lag.

Läs också blogginläggen Regeringen och barnkonventionen, och Barnkonventionen och tvånget i familjepolitiken.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam