2013-05-29 06:00Pressmeddelande

Haro storsatsar: Skansen, Stockholm Maraton, riksdagen och föräldraföreläsning på fem dagar

null

Den kommande veckan blir intensiv utifrån ett Haro-perspektiv. Haros ordförande, Ingvild Segersam, säger: "Jag är väldigt glad över de här dagarna. Vi vill nå ut brett, till föräldrar, politiker och människor som arbetar med barn på olika sätt, för att sprida den nya kunskap som finns om barns behov, och det kommer vi verkligen att göra. Syftet är att lyfta in ny kunskap i den svenska debatten, och ge föräldrar och alla som arbetar med barn redskap för att möta de utmaningar de ställs inför."

Fredagen 31 maj anordnar Haro ett heldagsseminarium, "Möter vi barns behov i Sverige? - experter från Sverige och Kanada diskuterar".  Huvudtalare blir dr Gordon Neufeld från Kanada, internationellt erkänd kanadensisk psykolog, som besökt Sverige ett antal gånger de senaste åren, och som presenterar en syntes av klassisk anknytningsforskning, modern neurobiologi och utvecklingspsykologi som ger nya perspektiv på barns behov och utveckling. Han tilldelades i april Haros guldmedalj 2013 för sitt arbete i Sverige. Hans föreläsning följs av en paneldiskussion med tre svenska experter: Louise Hallin, John Steinberg och Kerstin Uvnäs-Moberg. Anmälda är bl.a. lärare, specialpedagoger, förskollärare, psykologer och politiker från många delar av landet.

Lördagen 1 juni firar och uppmärksammar vi FN:s nyinstiftade Internationella Föräldradagen genom att dela ut ballonger och informera om Haros arbete i centrala Stockholm under Stockholm Maraton. FN har beslutat att göra 1 juni till "Global Day of Parents", och säger att man härigenom "erkänner att familjen har det främsta ansvaret för att vårda och beskydda barnen." Haro gläds över den markeringen på global nivå, och vill vara med och lyfta fram föräldrarnas betydelse i Sverige och vikten av att stärka och stödja föräldrarna i deras viktiga uppgift.

Tisdagen den 4 juni anordnar Haro ett seminarium i Sveriges riksdag med dr Gordon Neufeld.

Samma kväll, den 4 juni, arrangerar Haro en föreläsning med dr Neufeld för föräldrar och andra intresserade, på Citykonditoriet i Stockholm, kl. 18.30-21.00. Rubrik: "Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld." Föreläsningen hålls på engelska. På grund av det stora antalet anmälningar, har vi flyttat föreläsningen till en större lokal. Det finns fortfarande några platser kvar. För anmälan och information, klicka här.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam