2017-11-09 07:00Pressmeddelande

Haro talade för första gången i Afrika

null

Haros Madeleine Wallin talade i somras på en konferens i Lagos, Nigeria. Hon har tidigare deltagit i en konferens i Kairo, men det här var första gången som hon reste till Afrika som talare, så vi ställde några nyfikna frågor.

Hur kom det sig att du blev inbjuden att tala?

Det berodde på alla de internationella kontakter som vi har arbetat upp under flera år, både i FN och EU. Jag blev inkallad på kort varsel för att ersätta en kvinna från EU-kommissionen som fått förhinder, och jag bjöds in i egenskap av att jag är vice ordförande i FEFAF, en europeisk paraplyorganisation som arbetar för att uppvärdera det obetalda omsorgsarbetet.

Vad var konferensens tema?

Konferensen handlade om vikten av utbildning och vilken roll familjen spelar. Jag skulle tala om hur det ser ut i Sverige och visa vad som sker när familjen och föräldrarna lämnas utanför. Jag gjorde en jämförelse mellan Sverige och Finland som ju är likvärdiga länder, men där skolan och synen på föräldraskapet är mycket olika.

Familjesituationen i Afrika skiljer sig ju en hel del från läget i Sverige – vilka reaktioner fick du på din presentation?

Det var många intresserade åhörare som ställde flera frågor. Intresset för Sverige kanske inte är lika stort som i Europa och USA, men det finns lika stora skäl att varna för att följa i våra fotspår och tron på att institutionaliserad barnomsorg och arbetslinjen enbart har positiva effekter.

Kvinnor som jag mötte tyckte att det jag talade om var viktigt och såg att problemet med att få en balans mellan familj och yrkesliv växer även i Afrika.

Vilka intryck bär du med dig från dagarna i Afrika?

Det är tydligt att familjen har en starkare position där än hos oss. Föräldraskapet och då främst moderskapet är så mycket mer självklart och så starkt.

Jag slogs av hur nära barn och mödrar var. Kroppar som fortfarande hörde samman även efter graviditeten. Det finns ingen tvekan i hur man tar hand om sitt barn hos kvinnorna. Deras ledarskap var kärleksfullt, varmt och samtidigt bestämt och oerhört tydligt.

Vad berörde dig mest under resan?

Moderskapet var det som berörde mig mest under mina dagar i Nigeria. Instinktivt och naturligt.

Det som tveklöst gav mest uppmärksamhet och flest applåder var när jag berättade att jag är en mamma till fem barn. Att få ett erkännande av den prestation det innebär från människor som både vet och värderar det känns verkligen långt in i kropp och själ. Den respekt man har som kvinna och mamma är något som osynliggjorts i vår kultur och det är den jag är på jakt efter.

Vi måste ta tillbaka den här i Sverige. Kräva vår rättmätiga plats som bärare av kommande generationer. Det är ingen liten bagatell eller något som ska komma i andra hand. Det har första prioritet och det är hög tid för upprättelse och förbättring.

Dagarna i Nigeria var få, men gav mig så otroligt mycket inspiration som jag kommer att bära med mig för alltid. Moderskapet framför allt.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam