2012-06-13 06:00Pressmeddelande

Haro talar på FN-konferens i Rio: ”Mamma nyckeln till hållbar utveckling”

null

 Den 15 juni är Haros Madeleine Wallin en av talarna på ett seminarium vid en FN-konferens i Rio, Brasilien. Titeln på seminariet är: ”9 månader för att rädda världen: Mamma nyckeln till hållbar utveckling”, och Madeleine kommer att tala över ämnet ”Medvetet föräldraskap för hållbar utveckling”. Hon deltar i egenskap av ordförande i FEFAF, en europeisk paraplyorganisation som arbetar för att uppvärdera det obetalda omsorgsarbetet.

 FN arrangerar en konferens som kallas ”Rio+20, Conference on Sustainable Development”, en uppföljare till Rio Earth Summit 1992, och det seminarium där Madeleine Wallin deltar är ett så kallat ”side event” till konferensen. Carlos Moreira Garcia, president för det första Rio-mötet ECO92, tidigare Brasiliens ambassadör i Portugal och före detta barnminister, kommer att närvara som hedersgäst på seminariet.

Arrangörer är OMAEP (World Organisation of Prenatal Education Associations), FEFAF (Federation European des Femmes au Foyer) samt ICM (International Confederation of Midwives).

I presentationen av seminariet står bland annat: ”De 20 år som gått efter Rio Earth Summit 1992, visar tydligt att dagens globala utmaningar inte kommer att kunna lösas med samma tänkande som orsakade dem. Om vi ska kunna skapa det nödvändiga paradigm-skifte som inte bara får människosläktet att överleva, utan hjälper det att blomstra på jorden, måste vi vända tillbaka till våra verkliga rötter. Över fyrtio års prenatal-forskning och upptäckten av epigenetiken bekräftar att … varje människas relation med hennes omgivning formas under perioden från befruktning till tidig barndom. … Mamman är barnets första ”miljö”, där frön av frid, välgång, intelligens och hållbar utveckling kan sås, hämta näring och växa till. Mödrarna måste därför ges kraft, förmåga och stöd i sin viktiga roll…”

 Tid: 15 juni, 9:30-11:00

Plats: RioCentro, sal T10

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam