2013-03-04 06:00Pressmeddelande

Haro talar på FN:s kvinnokonferens i New York

null

Haro har i ett antal år deltagit i det två veckor långa möte som FN:s kvinnokommission, CSW, anordnar i New York varje år, och det här året blir inget undantag. Haro skickar i år fyra representanter: Madeleine Wallin, Ingvild Segersam, Jenny Odälv och Charlotte Wingård Karlsson. Mötet samlar tusentals kvinnor från hela världen, och årets huvudtema handlar om hur man kan eliminera och förhindra alla typer av våld mot kvinnor och flickor.

I linje med detta anordnas ett seminarium med titeln: ”Preventing all forms of violence: Peaceful Beginnings”. Arrangörer är FEFAF (European Federation of Parents and Carers at Home) och OMAEP (World Organization of Prenatal Education Association). Haros Madeleine Wallin är en av talarna, i egenskap av sitt ordförandeskap i FEFAF, och hon kommer att tala över ämnet ”Family, basic unit of society - attachment parenting”.

Tid: 8 mars kl. 18:15.

Plats: Bottenvåningen, Church Center

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam