2010-06-04 06:00Pressmeddelande

Haro välkomnar förslag om höjt vårdnadsbidrag

null

Riksorganisationen Haro välkomnar kristdemokraternas förbättrade förslag om att höja vårdnadsbidraget från 3000 kr till 6000 kr i månaden. Detta blir ytterligare ett steg i rätt riktning mot ett erkännande av föräldrarnas betydelse för sina barn. Samtidigt ger det också möjlighet för fler barn att få vara hemma under de första åren i livet, då den viktiga anknytningen grundläggs. Allt som stärker föräldrarollen är ett steg i rätt riktning. Vårdnadsbidraget bör vara obligatoriskt för kommunerna att införa, så att alla familjer som önskar kan få del av det.

Det bör dock förtydligas att ersättningen inte är ett bidrag i egentlig mening. Hemmaföräldrar gör ett samhällsnyttigt och viktigt pedagogiskt omsorgsarbete och bör få ett tydligt erkännande för detta.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam