2012-07-23 06:00Pressmeddelande

Haros Almedals-seminarium nu på YouTube

null

Haros seminarium i Almedalen 2012 finns nu tillgängligt på YouTube.
"Vi säger att vi har världens bästa system för att ta hand om våra barn och unga, samtidigt som vi har Europas olyckligaste barn - hur hänger det ihop?" Leg. psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin och författaren Christian Sörlie Ekström lyfter fram den livsviktiga anknytningen som den faktor som ignorerats i svensk familjepolitik, och de förödande konsekvenser det har fått för många barn och unga.
Barnminister Maria Larsson talar också, och sedan följer ett panelsamtal med de tre.

Louise Hallin och Christian Sörlie Ekström offentliggjorde även att de nu startar en "Folkrörelse för barnen". De säger: "Vi vill kroka arm med så många som möjligt, starta en debatt för att få upp frågan om hur vi tar hand om barnen i Sverige och dess konsekvenser på bordet. Vi vill att det kommer överst på agendan i den svenska debatten och att det blir en valfråga 2014. Ytterst vill vi uppnå att det svenska samhället helt omvärderar hur vi i Sverige tar hand om och värdesätter barn."

Samma dag som seminariet hölls, publicerade Louise Hallin och Christian Sörlie Ekström även en artikel i Göteborgsposten på samma tema: Kvotera inte föräldraförsäkringen, där de hårt kritiserade Stefan Löfvens utspel om att tvinga föräldrar att dela lika på föräldrapenningen.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam