2011-05-06 05:30Pressmeddelande

Haros familjepolitiska expert talar i Kanada om bristerna i svensk familjepolitik

null

Haros familjepolitiske expert, Jonas Himmelstrand, gör ett tio dagar långt besök i Kanada, ett besök som röner stort intresse i rikstäckande kanadensiska medier.

Svensk familjepolitik betraktas med stor beundran av många i Kanada. För att balansera bilden skrev Jonas Himmelstrand en artikel där han beskrev de positiva sidorna av svensk välfärdspolitik, men han pekade också på de problem som Sverige brottas med i familjepolitiken, som en kraftigt ökande psykisk ohälsa bland barn och unga, så stora barngrupper att förskollärare, psykologer och föräldrar är djupt oroade samt, vid en internationell jämförelse, stora beteendeproblem i skolorna. Han menade att problemen inte orsakas av fattigdom eller social stress. Sverige är rikt materiellt sett, har ett bra välfärdssystem, barnfattigdomen är låg jämfört med andra länder, vi har lång livslängd och låg barnadödlighet. Sveriges problem löper i stället parallellt med en familjepolitik som inte ger föräldrar tillräckligt mycket tid, energi och möjligheter att bygga nära och sunda relationer med sina barn.

Efter att ha fått artikeln publicerad i en rikstäckande morgontidning, National Post, blev han intervjuad i NewsTalk 1010 Astral Radio den 1 maj, samt deltog i en talkshow på nationell TV, Charles Adler Show, på Sun News Network, den 4 maj. Jonas berättar att artikeln har blivit mycket uppskattad, inte minst för att den anses ge en balanserad bild av Sverige med både förtjänster och brister.

Den 5 maj var Jonas förste talare på konferensen "Transforming the way Canadians think
about family", arrangerad av "Institute of Marriage and Family Canada". Jonas talade över ämnet "Busting the myths of Swedish family policy" (ung. Avslöja myterna om svensk familjepolitik). Föredraget blev mycket uppskattat, och gav en annan bild av Sverige än den idealiserade bild som finns i Kanada. Innehållet i Jonas tal ligger i linje med de tal han hållit i Europa under det senaste året vilka kan läsas på www.mireja.org/articles.lasso

Under sitt besök i Kanada har Jonas även deltagit i dr. Gordon Neufelds familjekonferens i Vancouver den 29-30 april. Det fanns ett imponerande intresse över djupa och svåra frågor i föräldraskapet hos de över 250 kanadensiska föräldrarna som besökte lördagskonferensen, berättar Jonas. I Sverige har vi mycket att lära av den moderna utvecklingspsykologiska syn på barns utveckling som växer fram i Kanada, menar han.

Länk till tidningsartikeln i National Post, 26 april 2011: http://fullcomment.nationalpost.com/2011/04/26/jonas-himmelstrand-two-generations-of-universal-daycare-have-left-sweden


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam