2014-04-08 06:05Pressmeddelande

Haros guldmedalj till Ulla Granqvist, Östersundsposten

null

Haros riksstämma utsåg Ulla Granqvist till 2014 års Guldmedaljör med anledning av den uppmärksammade artikelserie som hon under 2013 publicerat i Östersundsposten utifrån flera intervjuer samt tid hon spenderat i förskolan för att få en bild av hur barnen har det och hur de mår där. Hon använder även sin konst för att illustrera hur barn fungerar och vad som händer i dem när anknytningen störs. Hon ställer provokativa frågor med svar som med Haros kunskap är mitt i prick men som hon även lämnar öppna då svar saknas.

Modigt ställer hon sig på barnens sida och ger röst åt deras behov, som motvikt till andra intressen som ofta ropar högre i dagens samhälle.

Ur artikeln ”Att barn inte har förstått vilka behov de borde ha nu för tiden”:

”[Anknytning] är en överlevnads­instinkt som utvecklats i tusentals år. Brister anknytningen av någon anledning kan man drabbas av psykisk ohälsa, oro, depression och ångest. …

”De säger rätt samstämmigt och spontant att vi nog inte har byggt upp ett samhälle utifrån barnens bästa, trots FN:s barnkonvention och allt. Föga överraskande säger de också att ekonomin styr och att samhällsstrukturen är stressig.

Mitt i allt prat om barn tar jag den nyservade bilen och åker till bilbesiktningen, trygg och lugn. Tar en kopp kaffe och hör besiktnings­killen ropa. …

Ingen av de tre bromsljusen fungerade.

– Att alla lampor har gått sönder är osannolikt, säger han, och hans kollega nickar.

– Det blir till att felsöka och göra en ombesiktning.

Vi kanske, för barnens skull, måste göra det med vårt samhälle också. En ombesiktning. Kontrollera instruktionsboken över små barns behov. Se till så att säkringarna och bromsarna finns och fungerar.

– Det kan bli dyrt om det smäller, sa besiktningskillen.

– Kanske det, sa jag.”

Haros Guldmedalj delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Utmärkelsen har delats ut varje år sedan 1988; Haros tidigare guldmedaljörer finns på Haros hemsida.

I en kommentar till utmärkelsen säger Ulla Granqvist: "Vi har en gemensam gammal sanning som nästan inte får ifrågasättas att förskolan är det bästa för barn. I den sanningen ingår inte den förändring som skett de sista tio åren. Ingen mäter vistelsetider, aldrig förr har barnen varit så små, aldrig i så stora grupper, aldrig med så lite personal.

När vi inte sätter ihop vår kunskap om hjärnans utveckling, anknytningens betydelse och hur stress påverkar. Ja, då känns det som vi håller på med ett mycket vanskligt storskaligt experiment med hälsan för allas våra barn.

Om jag bara har fått någon att tänka till är jag oändligt glad. Att Haro ger mig den här bekräftelsen känns oerhört hedrande."

Länkar till andra artiklar av Ulla Granqvist:

"Kvalitetstid är mitt värsta ord"

"Barn har tuffa dagar och känsliga hjärnor"

"Barn under 3 år behöver en vuxen nära sig"

"Barn är olika. Att lita på sig själv som förälder brukar vara bäst"

"Hur är det på förskolan?"

"Barnläkaren: - Det är mycket stress och press i denna individualiserade tidsperiod"


Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam