2011-03-28 05:30Pressmeddelande

Haros Jonas Himmelstrand på EU-konferens i Ungern

null

Haros familjepolitiska expert Jonas Himmelstrand har inbjudits av ungerska regeringen som talare på konferensen The Hungarian Presidency Conference on Demographic Change i Budapest den 28-29 mars 2011, en del av det ungerska ordförandeskapet i EU. Jonas är författare till boken "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige" med en kritisk syn på svensk familjepolitik. Tillsammans med ordföranden Madeleine Wallin har Jonas representerat Haro i EU-projektet Familyplatform. Jonas kommer att tala på konferensen om balansen arbete/familj samt faderskap utifrån aktuell forskning, svenska erfarenheter och personliga slutsatser.

Idag är Haro Sveriges ledande kvinnoorganisation med en kritisk syn på svensk familjepolitik. Haro är politiskt och religiöst obundet och har via sitt stora nätverk och med 30 års erfarenheter av familjepolitiska frågor ett brinnande engagemang och en önskan om att förbättra livet för familjer, barn och föräldrar. Trots ett rent ideellt arbete med små resurser har Haro lyckats spela en viktig roll för att utveckla familjepolitiken både i Sverige och numera även internationellt. Både Jonas Himmelstrand och Madeleine Wallin är idag efterfrågade deltagare på konferenser runt om i världen för att presentera en alternativ syn på svensk familjepolitik (www.haro.se). Madeleine Wallin är även ordförande i FEFAF (European Federation of Unpaid Parents and Carers at Home, www.fefaf.be).

Fler ledamöter i Haros riksstyrelse deltar på konferensen i Budapest, förutom Jonas Himmelstrand och Madeleine Wallin även vice ordföranden Ingvild Segersam och sekreteraren Therese Murphy, de tre senare samtliga i egenskap av representanter för FEFAF.

• • •

Så här presenteras Jonas Himmelstrand och hans tal i konferensprogrammet:

Jonas Himmelstrand is Family Research Expert on the National Board of the Swedish family organisation Haro. Through Haro he has taken part in the Familyplatform Project sponsored by the EU Commission. In 2007 Jonas published a book with a critical analysis of Swedish family policies with emphasis on the well-being of families and children. An English 
version of the book will be published in late 2011. Jonas is married and has three children.

Swedish family policies have earned a strong international reputation, not the least in the areas of work/family reconciliation and active participation of fathers in family life. After 40 years the conclusions of these policies are mixed. Many families enjoy the family model which these policies encourage. However, a growing number of young families are concerned with the growing levels of psychological ill-health among Swedish youth and the decreasing 
quality of parenthood. They are inventing new solutions to the work/family balance equation. Hence there are at least two distinctly different family models in Sweden today, each solving work/family reconciliation and father participation in different ways. A key question for the
future seems to be the possibility for the family to choose their family model.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam