2011-05-26 05:00Pressmeddelande

Haros Jonas Himmelstrand på Irland: Erfarenheter från svensk förskola

null

Jonas Himmelstrand, ledamot i Haros riksstyrelse, talar idag på en konferens i Dublin, Irland, med titeln: "Women, home and work; towards a policy that’s fair to all families". Konferensen anordnas av Iona Institute.

Det internationella intresset för svensk familjepolitik och dess konsekvenser växer. Alltfler börjar ifrågasätta den mycket positiva, idealiserade bild som många har av svensk familjepolitik, och man efterfrågar ett mer balanserat perspektiv som inte bara framhåller de positiva sidorna utan även vågar beskriva dess negativa konsekvenser för barn, kvinnor och familjer.

I bakgrundstexten till konferensen sägs bland annat: ”I allmänhet tar beslutsfattare och politiker för givet att kvinnor antingen vill arbeta heltid, eller att de borde arbeta heltid under hela sitt yrkesverksamma liv, och att bästa sättet att hjälpa dem att uppnå en önskad balans mellan arbets- och familjeliv är att erbjuda barnomsorg till en rimlig kostnad, samt utökad mamma-/pappaledighet. Denna konferens kommer att utmana detta antagande.”

Man ska bland annat se på erfarenheterna från svensk förskola, och Jonas kommer att tala över ämnet: ”Day-care in Sweden: Is this what families really want?” (ung. Svensk förskola: Är detta vad familjerna verkligen vill ha?)

Andra inbjudna talare är dr Catherine Hakim, från London School of Economics, som ska tala över ämnet: ”Feminist myths about women, home and work” (ung. Feministiska myter om kvinnor, hem och arbete), professor Peter Saunders från University of Sussex samt Breda O’Brien, ledarskribent på dagstidningen Irish Times.

För mer information om konferensen, talare, program etc: http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=1401


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam