2012-04-24 06:00Pressmeddelande

Haros riksstämma 2012 – avstamp mot framtiden

null

Riksorganisationen Haro inbjuder i år sina medlemmar till riksstämma på natursköna Wendelsbergs Folkhögskola utanför Göteborg, den 28-29 april.

 Förhoppningen är att stämman bland annat ska fatta beslut om ett förslag till nya policydokument om familjepolitiken och jämställdheten, dokument som ska ge organisationen ett avstamp inför framtiden. Arbetet med de nya dokumenten har pågått i ett par år, och de ligger nu färdiga som proposition till stämman.

 Stämman kommer även att välja en efterträdare till avgående ordförande Madeleine Wallin. Under sina år som ordförande har Madeleine med stort engagemang arbetat för att utveckla Haros internationella relationer, och tanken är att hon ska finnas kvar i riksstyrelsen för att fortsätta det arbetet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam