2010-12-02 17:11Pressmeddelande

Hur tar vi bäst tillvara barnens rätt?

null

Haro ifrågasätter om det är klokt att göra FN:s Barnkonvention till lag i Sverige, i det politiska klimat som råder.

 

Att göra Barnkonventionen till svensk lag blir i det svenska politiska klimatet en politisk lag, en lag som kommer att skrämma föräldrar som har en annan uppfattning av vad som är "barnets bästa" än den rådande politiska retoriken.

 

Barns möjligheter till god hälsa, och utveckling till självständiga och delaktiga samhällsmedborgare intresserar oss alla, inte minst de engagerade föräldrarna i Riksorganisationen Haro. Vi ser dock problem i diskussionen om barns rättigheter och barns bästa. Detta gäller i synnerhet i Sverige. Många föräldrar uppfattar att förskolan är den egentliga fostraren av deras barn. Detta är ett scenario som författarna till Barnkonventionen aldrig kunde förutse.

 

Vem avgör vad som är "barnets bästa"? I ett land som Sverige, med hård statlig styrning av familjerna, varierar betydelsen av begreppet "barnens bästa" med tiden och med vad som är politiskt korrekt. Är det "barnets bästa" att gå på förskola 10 timmar om dagen med start vid 1-2 års ålder? Eller 6 timmar om dagen? Eller att vara hemma hos mamma eller pappa? Är det "barnets bästa" att fritt få välja hur barnet leker, eller är det bättre att barnet istället uppmuntras att bryta könsrollsmönster i leken? Är det "barnets bästa" att få tydliga krav och gränser ställda, eller att mera fritt få utforska sin personlighet?

 

Läs resonemanget utvecklat i en artikel av Haros ordförande, Madeleine Wallin, publicerad på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/01/r-barnets-b-sta-bra-f-r-svenska-barn


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam