2011-07-05 05:00Pressmeddelande

Katarina Larsson mottog Haros guldmedalj

null

Katarina Larsson, politisk redaktör på Borås Tidning, mottog i förra veckan Haros guldmedalj över en middag på restaurang Renässans under Borås första "sommartorsdag", vilket innebar mycket folk, fullsatta restauranger och en extra festlig stämning.

Det är Haros riksstämma som varje år utser en eller flera personer som utmärkt sig i debatten kring barns och föräldrars intressen och verkat för och värnat om deras bästa, något som stämmer väl in på Katarina Larsson. I motiveringen till guldmedaljen står det bland annat: "Med sitt klarsynta och frispråkiga sätt viker hon inte undan, utan skildrar i flera krönikor på ett rakt och tydligt sätt den skeva familjepolitiken. Genom detta är hon en frontfigur som bidrar till kampen för en bättre framtid för familjen men också för kvinnors rätt och förmåga att själva välja det liv de vill leva."

Katarina Larsson var mycket stolt och glad över utmärkelsen. Vid utdelningen deltog Madeleine Wallin, Mattias Renman och Lena Ahlbäck från Haro, och man hade mycket att prata om över middagen, som barn, familj, föräldraskap, egna livsval, politik och jämställdhet.

I år utsågs två guldmedaljörer; den andra är Alice Teodorescu, samhällsdebattör och ledarredaktör på tidningen Barometern.

För mer information och den fullständiga motiveringen till guldmedaljen, se ett tidigare pressmeddelande nedan.

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam