2012-02-22 05:00Pressmeddelande

Ledamöter i Haros Riksstyrelse politiskt trakasserade av sina hemkommuner

null

Uttalande från Haros Riksstyrelse 

Det trånga svenska familjepolitiska klimatet har nyligen tagit sig en ny allvarlig vändning och drabbar nu direkt två ledamöter i Haros Riksstyrelse.

 Marita Sandberg och Jonas Himmelstrand har med sina respektive familjer gått ett steg längre i sin familjeomsorg. Av olika skäl har de valt att hemundervisa sina barn. Hemundervisning är en internationellt etablerad utbildningsform, godkänd av FN, och tillåten i majoriteten av världens demokratier. Noterbara undantag är Tyskland med sin skollag från 1938 och, inte oväntat, Sverige.

 Jonas och Marita har ansökt om tillstånd för hemundervisning och fått avslag men senare fått prövningsrätt i Kammarrätten, vilket uttrycker en tvekan om huruvida avslagen var enligt gällande lag. Deras respektive hemkommuner, Uppsala och Mörbylånga, har dock redan tagit till det grova kommunala artilleriet med viten och socialanmälningar.

 Vi i Haros Riksstyrelse känner både Marita och Jonas och deras fina familjer mycket väl. Vi är djupt oroade över det brutala sätt som svenska myndigheter behandlar kärleksfulla och kompetenta familjer som familjen Sandberg och familjen Himmelstrand på.

 Marita har varit ledamot i Haros Riksstyrelse i många år och är känd för sin skarpa penna. Hon har sex barn och hemundervisar tre av dem sedan hösten 2010, efter att de i skolan utsatts för en mobbning som skolan inte lyckades hindra. Barnen repade sig snabbt genom hemundervisningen och familjen kände sig inspirerade att fortsätta. Skolan var fullt nöjda med studieresultaten.

 Hösten 2011 trädde den nya och mer restriktiva skollagen i kraft, och familjen fick inte förnyat tillstånd att hemundervisa. Men familjen Sandberg överklagade och fortsatte att hemundervisa. Då gjorde rektorn en socialanmälan, trots att familjen var känd som en väl fungerande familj. Socialen såg inga problem hos familjen. Rektorn gjorde då en vinklad sammanställning av elevvårdsprotokoll och krävde en full socialutredning. Rektorn fick som hon ville, samt även hot om viten på tusentals kronor i veckan.

 Jonas är familjepolitisk expert i Haros Riksstyrelse. Han talade i FN i våras och fick med en passus om hemmaföräldrar i slutrapporten. Jonas och hans hustru Tamara hemundervisar två av sina tre barn, den yngste sedan i höstas. En rektor socialanmäler föräldrarna utan att någonsin träffat vare sig barn eller föräldrar. Det blir ingen utredning men på Jonas direkta fråga säger socialsekreterarna att det inte går att garantera en hemundervisande familjs säkerhet i Sverige.

 Någon månad senare begär Uppsala kommun ett vitesutdömande av familjen med 180 000 kr för ett års hemundervisning. Två veckor senare kommer ett vitesföreläggande för innevarande läsår motsvarande närmare 100 000 kr. Familjen Himmelstrand känner att familjens säkerhet är direkt hotad och flyttar i ett slags politisk exil till Åland, där hemundervisning enligt finsk lag är tillåten.

 Haros Riksstyrelse anser det utomordentligt upprörande att två mycket kompetenta och välfungerande familjer tillika ledamöter i Haros Riksstyrelse utsätts för en behandling av svenska myndigheter som för tankarna till despotiska regimer. Haro kräver ett omedelbart stopp av dessa förföljelser av goda svenska familjer och en amnesti för de hemundervisande familjer som tvingats i exil. Svenska myndigheters hantering av denna fråga är en riktig skamfläck för den svenska alliansregeringen, och den kommer att ta lång tid att tvätta bort.

__________________________________________________________________________

Korta fakta om hemskolning:

Australien, Canada, New Zealand, England samt USA är de länder som mer aktivt driver hemskolning.

Adolf Hitler förbjöd hemskolning i Tyskland 1938. Jan Björklund förbjöd hemskolning 1 juli 2011. Inga andra länder i Europa har ett förbud mot detta.

Hemskola i USA:

1999 - 850.000 barn hemskolades   

2003 - 1.1 miljon barn hemskolades

2007 - 1.5 miljon barn hemskolades

2011 tror man att runt 2,1 miljon barn hemskolas

I snitt presterar barn som hemskolas i årskurs 1-4, en årskurs över barn i privat eller kommunal skola. Denna skillnad växer ännu mer i årskurs 5. I årskurs 8 presterar hemskolade barn enligt nationella proven fyra årskurser över barn som går i kommunal eller privat skola. Barn i USA går 12 år i grundskola. (SADC)

_______________________________________________

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam