2014-07-02 07:39Pressmeddelande

Löfvens partiledartal väcker frågor om förskolan

null

När Stefan Löfven i sitt partiledartal i söndags krävde ett maxtak på 15 barn per grupp i förskolan, satte han (kanske omedvetet) sökarljuset på viktiga frågor angående barnens situation i Sverige. Läs Jonas Himmelstrands kommentar här.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam