2011-07-05 05:00Pressmeddelande

Louise Hallin och Catherine Hakim på Haro-seminarium 1 i Almedalen på onsdag

null

Riksorganisationen Haro anordnar i år ett seminarium i Almedalen med rubriken:

"Vad föräldrar vill ha och vad barn behöver"

Dag: 6/7 2011 09:00 - 11:00

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal E30

Medverkande: Dr Catherine Hakim, fil. dr i sociologi, London School of Economics

                    Louise Hallin, leg. barnmorska och leg. psykoterapeut

Beskrivning

Politik tenderar idag ofta att bli en värld i sig, en värld där medborgarnas önskningar och behov kommer i bakgrunden. På temat ”What mothers and fathers want for work-life balance” ger dr Hakim en evidensbaserad bild av vad föräldrar faktiskt vill ha - och att alla inte vill samma sak.

Beträffande barnen är i synnerhet de små barnens utveckling grundligt missförstådd i hela den svenska debatten och ibland även av statens institutioner. Louise Hallin redogör för sin sakkunskap på temat ”Livsviktigt för barn! En föreläsning om anknytning och mentaliseringsutveckling”.

Två föreläsare besvarar på detta seminarium de två kanske viktigaste frågorna i svensk familjepolitik idag om vad föräldrar vill ha och vad barn behöver. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussion efter varje föreläsare. Dr Hakim talar engelska. Louise Hallin talar svenska.

Hjärtligt välkommen!

 

Samma dag anordnar Haro även ett seminarium på temat ”Är svensk familjepolitik hållbar? Vad säger vår omvärld om svensk familjesyn?

Medverkande: Madeleine Wallin, ordförande i Riksorganisationen Haro, samt Jonas Himmelstrand, familjepolitisk expert, Riksorganisationen Haro

Tid: 6/7 2011, 12.30 – 14.00

Plats: Samma lokal som seminariet ovan

För mer information, se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9549

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam