2011-10-28 05:01Pressmeddelande

Madeleine Wallin omvald som ordförande i FEFAF

null

Haros ordförande Madeleine Wallin omvaldes i helgen till ordförande i FEFAF, vid organisationens årsmöte i Warszawa, Polen. Hon har innehaft posten i två år, och valdes nu för ytterligare två år.

FEFAF (European Federation of Unpaid Parents and Carers at Home) är en europeisk paraplyorganisation med medlemsorganisationer från 17 länder, som arbetar för att uppvärdera det obetalda omsorgsarbete som utförs i hemmet. Organisationen arbetar på olika nivåer i EU och FN för att exempelvis lyfta fram barn- och familjeperspektivet i olika frågor.

Madeleine Wallins ordförandeskap har gett Haro en större plattform att kunna påverka och få gehör för sitt budskap i EU, och det ger också organisationen en starkare röst i FN-sammanhang, bland annat genom att FEFAF och Haro anordnat gemensamma seminarier vid FN:s stora årliga kvinnokonferens i New York.

_____________________________________________________________________________

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam