2016-06-28 07:00Pressmeddelande

Matnyttigt om barn med Haro i Almedalen 2016

null

Haro bjuder i år på ett längre föredrag i Almedalen: Varför barn blomstrar bäst i familjemiljö.

"Vi är medvetna om att vi sticker ut med ett längre föredrag i Almedalen, där merparten satsar på kortare evenemang, men ett så här viktigt ämne bör inte snuttifieras", säger Karin Bengtsson, Haros vice ordförande. 

Vad kommer föredraget att handla om? "Här lägger vi en stabil grund utifrån utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurobiologi, för att svara på frågorna: 'Vad är det som barn behöver mest?' och 'Hur kan vi ge dem det?'"

Det låter som ett något ovanligt tema under Almedalsveckan - varför har ni valt just det ämnet? "Om barns behov ska komma i första rummet, som Barnkonventionen talar om, är den här kunskapen oumbärlig för alla som har möjlighet att påverka barns situation i Sverige, i det stora såväl som det lilla perspektivet. Vi menar att temat ligger i tiden, och passar perfekt just i Almedalen."

Föredraget riktar sig till föräldrar, pedagoger, politiker och samhällsdebattörer, kort sagt alla som lever med eller arbetar med barn på olika sätt, eller med frågor som berör barn och familjer.

Datum: Tisdag den 5 juli 2016 kl. 9.30-12.30 i Almedalen, Visby
Plats: Campus Gotland, Sal B42, Cramérgatan 3 i Visby
Inträde: Gratis inträde
Anmälan: Anmäl dig gärna här för att vara säker på att få plats.
OBS! Antalet platser är begränsat, så anmäl gärna i god tid.
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet

Barn som blomstrar – varje förälders högsta önskan. Varje förälder älskar sina barn och önskar deras allra bästa. Ambitionen kan dock idag mötas av viss förvirring med många olika åsikter och budskap om barns utveckling. Vilka är egentligen barns behov och hur kan föräldrar och andra vuxna bäst möta dem? Vad är det som varje förälder behöver veta om sina barn?

Vad är det som barn behöver mest?
Hur kan vi ge dem det?

Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär.
En pionjär i förståelsen av barns utveckling är den internationellt erkände kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi visar dr Neufeld på barns behov och varför familjer – oavsett konstellation – har bäst förutsättningar att tillfredsställa dem. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag för lärare, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 30 år tillbaka. Han är svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Varmt välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam