2013-04-29 05:55Pressmeddelande

Möter vi barns behov i Sverige? - Kerstin Uvnäs-Moberg ny paneldeltagare

null

Möter vi barns behov i Sverige?- experter från Sverige och Kanada diskuterar

Sverige har höga ambitioner för sina barn och unga. Samtidigt pekar kurvorna om psykisk hälsa och skolresultat oroväckande nedåt. Gör vi fel saker? Har vi missförstått våra barns egentliga behov? På detta seminarium presenteras ett utvecklingsorienterat nytänk om barns behov, och svenska experter diskuterar sedan dess relevans för Sverige i en modererad diskussion.

Huvudtalare: Dr Gordon Neufeld från Vancouver, Kanada
En ledande uttolkare av detta nytänk är den kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Dr Neufeld är Kanadas främste utvecklingsorienterade barn- och familjepsykolog och är välkänd i Sverige genom studiedagen som Kunskapskanalen nyligen sände. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till fjorton språk. Med utvecklingsvetenskap och 40 års klinisk erfarenhet av barn, unga och familjer i de mest skilda miljöer, har han skapat en ny förståelse av barns och ungas behov.

Välkända svenska experter:
Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i farmakologi och forskare på oxytocin
Är en världskänd pionjär i förståelsen av lugn-och-ro hormonet oxytocin och beröringens betydelse för att neutralisera stress, vilket ökat förståelsen av relationernas betydelse för mänsklig hälsa och utveckling.

Louise Hallin, leg. psykoterapeut och barnmorska
Behöver ingen närmare introduktion. Väl känd från TV och många debatter. Har som psykoterapeut en gedigen erfarenhet om barns och ungas villkor i Sverige idag.

John Steinberg, fil. dr. i pedagogik

Välkänd inom den svenska skolvärlden som Pedagogdoktorn. Stor erfarenhet av svenskt skolväsende. Känd för allmänheten genom Skolakuten på TV. Författare till 48 böcker om pedagogik.

Anna Sandell från PSIFOS har tyvärr fått förhinder, och kommer inte att medverka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid, plats och pris
Fredagen den 31 maj 2013, kl. 9.00-ca 17.00 på Högloftet på Skansen i Stockholm.
Pris: 1550 kr per person inklusive kaffe/lunch/kaffe.
Vid fem anmälningar från samma arbetsplats går den femte deltagaren gratis.
Anmäl dig här.

För mer information kontakta oss på: info@haro.se
Eller ring Haros ordförande Ingvild Segersam: 0734-45 95 96
eller projektledaren Jonas Himmelstrand: 018-10 23 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varmt välkommen till en seminariedag
med nya perspektiv på barn, familj och psykisk hälsa!

Arrangör: Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap.
Box 737, 114 79 Stockholm, Sweden.
www.haro.se * seminariet@haro.se

 


 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam