2011-07-07 05:00Pressmeddelande

Mp inbjuder Haro att påverka familjepolitiken

null

Miljöpartiet har bett Haro bidra till deras familjepolitiska arbete genom att skriva på deras partiprogramsblogg, under rubriken "Vilket Sverige vill du ha år 2025?"

Jonas Himmelstrand, som är ledamot i Haros riksstyrelse, har skrivit Haros inlägg som återfinns på http://partiprogram.mpbloggar.se/?s=jonas+himmelstrand

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam