2012-10-01 05:58Pressmeddelande

Nytt Haro-koncept sjösatt - föreläsningar runtom i Sverige

null

För att sprida kunskap om anknytningens mekanismer och hur vi bäst kan möta barns grundläggande behov, initierar Riksorganisationen Haro nu en möjlighet till samarrangemang mellan riksstyrelsen och distrikt/medlemmar ute i landet. Målet är att anordna föreläsningar runtom i landet, riktade till föräldrar, förskolepersonal, lärare och socialtjänst, ja alla som arbetar med barn. Först ut är Örebro den 20 oktober (se nedan för mer information).

Föreläsare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Dagligen nås vi av budskap om att våra barn och unga inte mår så bra som de borde. Vi läser om ökad psykisk ohälsa, dåliga skolresultat, grupptryck och mobbning. Vad är det som händer? Varför blir det så här?

En pionjär i förståelsen av problematiken är den internationellt omtalade kanadensiska psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi bäst kan hjälpa våra unga.

Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" finns översatt till tolv språk.

Se Gordon Neufelds föreläsning i Stockholm 2011

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam