2011-08-15 21:14Pressmeddelande

Nytt Haro-seminarium i november: Skola, föräldraskap, psykisk hälsa - svensk familjepolitik i ett internationellt perspektiv

null

Skola • Föräldraskap • Psykisk hälsa – svensk familjepolitik i ett internationellt perspektiv

Kommer Sverige att nå målen om psykisk hälsa och livslångt lärande med nuvarande familjepolitik och den nya skollagen? Svaret är inte givet. Den psykiska ohälsan hos unga fortsätter att oroa, och det finns frågetecken om förskolans betydelse för resultaten i högstadiet och gymnasiet. Dessutom, vad vill egentligen svenska föräldrar, och vem ska bestämma om barnen - staten eller föräldrarna?

Riksorganisationen Haro internationella närvaro har närmast exploderat under de senast två åren. Med detta heldagsseminarium vill vi berika svensk debatt genom att ge ordet till några av de främsta experterna vi mött internationellt i frågor om skola, familj och psykisk hälsa.

De fyra internationellt kända experter som medverkar är:
Professor emerita Lea Pulkkinen vid Jyväskylä Universitet är Finlands kanske mest kända psykolog. Hon medverkar ofta i finsk TV och har genomfört en stor studie i Finland på barns och ungdomars utveckling.
Dr Catherine Hakim, sociolog vid London School of Economics, har gjort ingående forskning på kvinnors livsval och jämställdhet, även i Sverige. Hennes forskningsresultat överraskar och motsäger många gängse uppfattningar om europeisk jämställdhet.
Anne-Claire de Liedekerke är president för MMM Europe (World Movement of Mothers Europe) och har lett en omfattande studie om europeiska mödrars syn på familj och moderskap. 11000 mödrar, inklusive svenska mödrar, ger oväntade svar på vad europeiska mödrar egentligen vill.
Dr Gordon Neufeld är redan välkänd för många svenskar. Dr Neufeld är Kanadas främste barn- och familjepsykolog med bas i utvecklingspsykologin. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till åtta språk. Med 40 års klinisk erfarenhet av barn, ungdomar och familjer i de mest skilda miljöer har han skapat en modell som förklarar många av de problem hos den unga generationen idag.
Samtliga fyra talare talar engelska.

Tid, plats och pris
Torsdag den 18 november 2010, kl. 9.00-ca 17.00 på Högloftet på Skansen i Stockholm
Pris: 1550 kr per person inklusive kaffe/lunch/kaffe. Vid anmälan före den 15 september, 1300 kr 
per person inklusive kaffe/lunch/kaffe
Vid fem anmälningar från samma arbetsplats går den femte gratis.

Anmäl dig och dina medarbetare
Reservera din plats idag! Anmäl dig på:  http://www.haro.se/seminarium2011/
Ladda ner vår inbjudan som pdf-fil nedan.
För mer information kontakta: seminariet@haro.se 
Eller ring Madeleine Wallin: 0734-45 95 96
eller Jonas Himmelstrand: 018-10 23 30

Varmt välkommen till en seminariedag om nya perspektiv på familj, lärande och psykisk hälsa


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam