2015-06-15 06:30Pressmeddelande

Örebro-föräldrar tackade Lennart Bondeson

null

Bildtext: Lennart Bondeson tillsammans med Karin Bengtsson, en av samordnarna för Haro Örebro län, och Elijah, Nomi och Esther, några av de barn som kunnat vara hemma med sina föräldrar på grund av vårdnadsbidraget.

Igår uppvaktades Lennart Bondeson av Haro Örebro län, som framförde sitt varma tack för hans uthålliga och rakryggade arbete för Örebros småbarnsföräldrar. Motiveringen löd:

Tack, Lennart Bondeson

Riksorganisationen Haros Örebro-distrikt vill härmed uppmärksamma och framföra ett varmt tack till Dig, Lennart Bondeson, för Din rakryggade kamp för de föräldrar i Örebro som önskar kunna välja mer tid med sina barn under småbarnsåren.

Trots hårt politiskt motstånd och ett tufft klimat har Du i många år stått upp för föräldrars rätt till olika livsval i frågan om omsorgen om barnen.

I förhandlingar med bland annat Socialdemokraterna lyckades Du driva igenom att vårdnadsbidraget skulle vara kvar, och Du har vid många tillfällen, trots snålblåst både inom politiken och i media, uthålligt försvarat och argumenterat för föräldrars möjligheter och förmåga att själva välja hur omsorgen om de egna barnen ska se ut, och även för föräldrars rätt att själva ta hand om barnen om de så önskar.

På grund av Ditt politiska arbete har många familjer i Örebro fått vårdnadsbidrag de senaste åren, och därmed större möjligheter att själva ge sina barn den tid, närhet och trygghet som är så viktig för barnens utveckling.

Våra medlemmar, och många andra barnfamiljer i Örebro, säger:

TACK!

Karin Bengtsson, en av Haro Örebros samordnare, säger:

"Vi ville på något sätt uppmärksamma och tacka Lennart Bondeson för hans engagerade kamp för Örebros småbarnsföräldrar. Det finns förstås fler som verkat för en större frihet för föräldrar att kunna göra egna val, och vi är tacksamma för dem alla, men han har ändå stått i spetsen och kämpat i många år och också haft en position där han kunnat åstadkomma konkreta resultat.  

Idag vet vi att anknytningen, närheten och tryggheten i relationen till föräldrarna är absolut grundläggande för barnets utveckling på alla områden. Vi vet också att alla barn inte klarar stora barngrupper med få vuxna, som situationen ser ut på många förskolor. Då känns det självklart att politiken ska skapa utrymme för föräldrar att också kunna välja andra omsorgsformer, om man ser att det är det bästa för barnen.

Man brukar säga att det är få som väljer vårdnadsbidraget, men för de cirka 200 familjer per år som har fått det i Örebro, har det inneburit ett erkännande och bättre möjligheter att kunna vara hemma med barnen de där första viktiga åren av deras liv.

I en tid då familjepolitiken går mot alltmer tvång och likriktning, önskar vi att fler politiker vågar stå upp för denna självklara rätt, och ger Sveriges föräldrar förtroendet och möjligheten att själva välja hur omsorgen om det viktigaste vi har, de egna barnen, ska se ut."

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam