2009-12-30 10:24Pressmeddelande

Paolo Robero får Haros guldmedalj

null

Vi har glädjen att meddela att Paolo Roberto vid årets riksstämma antagits som en av årets guldmedaljörer.

Med stor beundran hörde vi honom intervjuas av Hanna Fahl radions P3. Vi uppskattar hans förmåga att på ett klarsynt och rättframt sätt framföra sina åsikter.

Han gör det på  ett sätt som får människor att reagera och förhoppningsvis också att tänka till.

Vi ser hans villighet att ta upp kontroversiella frågor, som t ex rätten att vara hemma med sina barn, att själva få styra över sin familj, att inte kvotera föräldraledigheten m m. Denna villighet gör att han hamnar i blåsväder, men han gör det utan att backa och gömma sig bakom politiskt korrekta svar eller oroas för eventuella konsekvenser av kontroversiella uttalanden.

Vi betraktar honom som en man med stor integritet.Haros guldmedalj har delats ut i 17 år och listan över guldmedaljörer är gedigen. Medaljen delas ut till personer som, enligt vårt sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. (Se mer www.haro.se under länken guldmedaljörer.)Motiveringen till Paolo Robertos Guldmedalj lyder som följer: 

I radioprogrammet P3 Populär intervjuades Paolo Roberto av reportern

Hanna Fahl. Där sade han följande:

"Min fru var hemma med våra barn. De första månaderna, då ska man ju vara hemma för då ska man amma. Ska pappan ta över då när det roliga börjar? När man får sova på nätterna, när man får gå ut och dricka öl, sitta på nåt fik med barnet och dricka cappucino? Då tycker jag att mamman ska få vara hemma och vila upp sig. Om hon vill. Men om man inte vill det så måsta man få dela upp det själv!"

Paolo Roberto har vid flera tillfällen visat att han engagerar sig starkt för att familjer måste få välja själva. Han är en militant motståndare till den feminism som kör över kvinnor som verkligen önskar vara hemma med barnen. Roberto är en frisk fläkt i debatten som utmanar etablissemanget.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam