2014-11-17 12:05Pressmeddelande

Populär föräldraföreläsning nu till Göteborg

null

Efter ett tiotal populära föräldraföreläsningar de senaste åren, alltifrån Ängelholm i söder till Kiruna i norr, har turen nu kommit till Göteborg. Föreläsningen riktar sig även till lärare, förskolepersonal och socialtjänst.

Rubrik: Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld
Föreläsare: Jonas Himmelstrand, Svenska Neufeld-institutet
Tid: Fredagen 21 november kl. 18.30-21.00.
Plats: TR-huset, Storg. 3. Göteborg

Anmäl dig här för att säkert få plats.

Barn och unga är utsatta på många sätt idag: stress i skolan, kompistryck, sociala medier och ibland mobbning. Många föräldrar frågar sig hur man kan skydda sina barn i en allt hårdare omvärld som man känner sig maktlös att förändra. Vad är det som händer? Vad kan vi göra åt det?

En pionjär i förståelsen av barns och ungas situation idag är den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en modern anknytningsteori och aktuell neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi ge våra barn trygghet i en alltmer komplex omvärld. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk.

Tusentals har också sett studiedagen med Dr Neufeld som filmades i november 2012 och visades på Kunskapskanalen, textad till svenska.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam