2011-05-27 20:32Pressmeddelande

Rättelse: Guldmedaljör fick fel titel

null

I vårt pressmeddelande om Haros guldmedaljörer 2011 fick en av medaljörerna tyvärr fel titel. Katarina Larsson är politisk redaktör på Borås Tidning och ingenting annat.

För hela pressmeddelandet, se http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haro/pressrelease/view/2011-aars-guldmedaljoerer-utsedda-619003


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam