2014-05-12 06:01Pressmeddelande

Rebecca Walker: Moderskap på Nordiskt Forum 2014

null

Rebecca Walker från USA, känd författare, föredragshållare och ursprunglig ledare och grundare för rörelsen Third Wave Feminism kommer till Sverige och Nordiskt forum 2014 i Malmö, på inbjudan av Riksorganisationen Haro och den danska föräldraorganisationen SAMFO.
Tema: Motherhood
Tid: söndag 15 juni, 9.00-11.00
Plats: Hooks, Nordiskt Forum i Malmö
Föredraget hålls på engelska.

Rebecca Walker presenterar sitt föredrag på följande sätt:

Moderskapet kan bli en av de mest berikande upplevelserna i en kvinnas liv, något som starkt formar och präglar henne som människa – men det är samtidigt en stor utmaning.

Tyvärr får den moderna feminismen ofta en slagsida mot en mer akademisk och politisk diskussion om grundläggande behov och rättigheter, medan man är skeptisk mot kvinnor som beslutar sig för att skaffa barn utifrån längtan och kärlek, personlig tillväxt och tillfredsställelse.

Idag talar vi om vikten av att bredda feminismen till att även omfatta moderskapet och att respektera båda dessa val – att skaffa barn eller låta bli – och varför stödet för båda vägarna leder till ett sundare och mer balanserat samhälle.

För information om biljetter, se Nordiskt Forums hemsida

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam