2011-07-20 05:00Pressmeddelande

Reflektioner från Haros internationella arbete

null

Hur presenterar Haro svensk familjepolitik i internationella sammanhang? Och hur uppfattas svensk familjepolitik utomlands?

Jonas Himmelstrand, ledamot i Haros riksstyrelse, har hållit sju föredrag om svensk familjepolitik i sex länder på fyra månader, bland annat i EU och FN. Här sammanfattar han sitt budskap och sina intryck i en artikel:

http://www.mireja.se/svensk_familjepolitik.html


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam