2011-10-28 05:00Pressmeddelande

Respekt, Fredrik Reinfeldt!

null

Riksorganisationen Haro reagerar starkt mot statsminister Reinfeldts uttalande i Aktuellt den 25 oktober, med anledning av en undersökning från nätsajten familjeliv.se, där nästan hälften av kvinnorna som svarat säger att de kan tänka sig att bli hemmafruar.

Att som statsminister i uttalanden nedvärdera föräldraskapet och den personliga utveckling som detta, minst sagt, viktiga arbete för med sig, är något vi som riksorganisation ser mycket allvarligt på. Omsorgen om de egna barnen borde i stället självklart räknas in i arbetslinjen, som en viktig uppgift för att skapa ett samhälle med trygga och harmoniska individer.

Att avfärda unga kvinnors längtan att ge tid och omsorg till sina barn med att de aningslöst vill leva som Hollywoodfruar, är att visa bristande respekt och förståelse för en stor grupp människor i Sverige, som kanske gör andra livsval och prioriteringar än man själv. 

De allra flesta som väljer att vara hemma med barnen när de är små, gör det utifrån en stark övertygelse om att det är det bästa för barnen, och för att man vill prioritera närhet och tid med dem under de första så oerhört viktiga åren i en människas utveckling. 

Kvinnor vill, och kvinnor kan, välja hur de vill leva sina liv utifrån olika värderingar och livsprioriteringar. Låt oss skapa ett samhälle med utrymme för mångfald, det som moderaterna själva kallar: ”Visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet”.

 ______________________________________________________________

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam