2013-04-19 17:40Pressmeddelande

Snart kryllar det av hemmamammor i Skövde

null

I Skövde, helgen 20 och 21 april har riksorganisationen Haro sin årliga riksstämma. Medlemmar från hela landet samlas i två dagar för att bland annat inspireras av talare som Tanja Bergkvist, doktor i matematik och mamma. Riksdagsledamot Annika Eclund kommer inledningstala på hotel Billingen i ett förhoppningsvis soligt Skövde.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam