2014-12-16 07:00Pressmeddelande

Starka röster för familjen på internationell Haro-konferens - nu på YouTube

null

Nu finns flera av föredragen från European Conference of the Family 2014, som Riksorganisationen Haro anordnade på Skansen i höstas, på YouTube. Sammanfattningsvis lyfte konferensen fram familjens centrala betydelse för barns utveckling och emotionella välbefinnande, och den gav många och starka skäl till att på olika sätt stötta och stärka familjen.

Samtliga föredrag, samt frågestunden, är på engelska, och finns på nedanstående länkar:

Dr Gordon Neufeld, Kanada: "Why Children Need Families to Flourish"

Professor Mona Sandbaek, Norge: "Supporting Parents, in the best interest of the Child"

Jonas Himmelstrand, Åland, Svenska Neufeld-institutet: "Family developments in Sweden"

Avslutande frågestund med ovanstående talare.

På Haros YouTube-kanal har vi samlat fler intressanta föredrag och seminarier. Gå in på Haros pressrum och scrolla ner en bit, till "Haro på YouTube". Välkommen!

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam