2016-10-19 06:59Pressmeddelande

Stort intresse för Haros öppna föreläsningar

null

Två av Haros öppna kvällsföreläsningar blev snabbt fullbokade, en i Göteborg i september och en i Stockholm i november. Nu får alla som vill en ny chans att gå på föreläsningen i Göteborg den 15/11; dessutom bjuder Haro in till ytterligare två föreläsningar under hösten, i Borås 16/11 och Örebro 24/11. Till dessa tre finns det fortfarande platser kvar. Föreläsningarna vänder sig till föräldrar, skolfolk och alla som arbetar med barn, och är gratis, men anmäl dig gärna för att säkert få plats.

Tema i Göteborg och Örebro: Att disciplinera utan disciplin

Ett rykande aktuellt ämne för dagens föräldrar och professionella. Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" ses sällan som ett positivt uttryck. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron. Detta innebär att vi måste förstå utmaningen disciplin på djupet och sätt det i ett sammanhang som bygger goda relationer och bidrar till att utveckla vår mänskliga potential.

För mer information och anmälan: Göteborg, Örebro

Tema i Borås: Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld

Ett rykande aktuellt ämne om dagens unga. Barn och unga är utsatta på många sätt idag: stress i skolan, kompistryck, sociala medier och ibland mobbning. Många föräldrar frågar sig hur man kan skydda sina barn i en allt hårdare omvärld som man känner sig maktlös att förändra.

Vad är det som händer?
Vad kan vi göra åt det?

För mer information och anmälan: Borås

Båda föredragen bygger på material från en kanadensisk pionjär.
En pionjär i förståelsen av problematiken är den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi kan ge våra barn trygghet i en hårdnande omvärld. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag i höstas för lärare, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam