2016-06-01 07:00Pressmeddelande

Susanne Nyman Furugård fick sin medalj

null

I helgen delade Riksorganisationen Haro ut 2016 års guldmedalj till Susanne Nyman Furugård, journalist och initiativtagare till föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU. Utdelningen skedde vid en lunch på Arlanda flygplats.

Motiveringen lyder:

Under det senaste året har hon publicerat ett betydande antal artiklar i stora svenska dagstidningar, där hon på ett utmärkt sätt ifrågasätter dagens svenska familjepolitik. Hon för fram relevanta fakta om barns behov och utveckling och den stora psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Hon har även gett ut en bok och en rapport i ämnet ”hållbar familjepolitik”.

Några citat:

”Att det saknas forskning om hur barn mår av förskola, beror på att detta är politiskt känsligt för de makthavare som byggt upp den svenska barnomsorgsmodellen. Deras ointresse börjar dock bli helt ohållbart, när annan forskning om den ökande psykiska ohälsan bland unga och skenande samhällskostnader visar ett tydligt samband.”

Replik i DN, 2 februari 2016, ”Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa”

”Det enda sättet att tillgodose allas olika behov är att låta föräldrar själva välja vilken barnomsorg som passar deras barn bäst. Låt därför förskolan vara till för dem som behöver den, men tvinga inte in alla barn i den. Då blir det möjligt att förbättra kvaliteten i förskolan, barns psykiska hälsa och skolresultaten.”

Sydsvenskan, 19 februari 2016, ”Det lilla försprång som en del barn får i förskolan är utraderat när barnen är tolv år”

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam