2012-07-06 17:36Pressmeddelande

Svenska barn i kris – Louise Hallin ger expertråd, möter barnministern

null

Almedalsbiblioteket E22.  OBS! Ändrad lokal! Välkommen till årets Haro-seminarium i Almedalen, lördagen 7 juli kl. 13-15.

OBS! Ändrad lokal!!

Haro har i år bjudit in två föreläsare, leg. psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin, som föreläser på temat: ”Den livsviktiga anknytningen” samt

Christian Sörlie Ekström, författare aktuell med en nyutkommen bok: ”Hur mår våra barn egentligen?

Experterna samtalar med barnminister Maria Larsson

Den andra timmen diskuterar de situationen för Sveriges barn och familjer med barnminister Maria Larsson.

Tar den svenska regeringen Europas högsta självmordsstatistik bland barn på allvar? Hur vänder vi utvecklingen? Vågar regeringen lyssna till en enig expertkår och agera nu?

 

Den övergripande rubriken på seminariet lyder: ”Föräldraskap på entreprenad – vem ansvarar egentligen för barnen?

Under de sista 30 åren i Sverige har vi lagt ut barns omsorg på entreprenad från föräldrar och släkt, till institutioner som dagis och förskolor. Under samma period har vi sett den psykiska ohälsan öka, såväl den självskattade som den diagnostiserade, trots vår materiella välfärd och att den fysiska hälsan hos våra unga ligger i världstopp. Vi måste fråga oss om det finns ett samband och i så fall vad vi kan göra åt det. Modern neurobiologi talar i starka ordalag om sambandet mellan psykisk hälsa och nära relationer och har i hög grad bekräftat tidigare års anknytningsteori.
Att leja ut föräldraskapet har inte blivit bättre av ständigt större barngrupper och höga sjukskrivningstal hos förskolepersonal. Vi har kommit till en punkt när vi inte längre har råd med den kvalitet på våra förskolor som minst skulle krävas.

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal E22 ingång biblioteket

 


Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam