2014-07-28 06:00Pressmeddelande

Svenska experter nu på YouTube: Möter vi barns behov i Sverige? Från Almedalen 2014

null

Nu finns Haros seminarium från Almedalen 2014 ute på YouTube. Ämnet är högaktuellt med tanke på den senaste tidens förskoledebatt, där många har åsikter, men kunskaperna om barns behov och utveckling inte alltid är så stor.
Tack vare all ny forskning vet vi idag vad barn behöver för att utvecklas optimalt. Frågan är om barns behov blir bemötta och av vem. Lyssna på tre svenska experter med stor kunskap och erfarenhet i ämnet, Jonas Himmelstrand, Gunilla Niss och Louise Hallin; sedan följer ett samtal med publiken.

Klicka på länkarna nedan, så kommer du till de olika delarna av seminariet.

Jonas Himmelstrand

Gunilla Niss 

Louise Hallin 

Frågestund

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam