2009-10-16 12:57Pressmeddelande

Svenska kvinnoorganisationer ökar sitt inflytande i Europa

null

I samband med årsmötet i FEFAF, European federation of unpaid parents and carers at home, valdes under gårdagen Madeleine Wallin, ordförande för svenska riksorganisationen Haro, till ny ordförande för FEFAF.

Årsmötet äger rum i London och samlar ett stort antal kvinno- och familjeorganisationer som arbetar för att synliggöra och uppvärdera det obetalda omsorgsarbetet.

För mer information om utmärkelsen kontakta Therese Murphy
mobil 0704-917956
Email therese.murphy@haro.se

Läs mer om FEFAF (Fédération Européenne des Femmes Actives au Foyer):
http://www.fefaf.be/home_en.php


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam