2010-04-26 08:33Pressmeddelande

Ta parti för barnen!

null

Uttalande från Riksorganisationen Haros riksstämma, Hyssna 25 april 2010.

Nya forskningsrön visar att de allra minsta barnens utveckling hämmas av stress, oro och dålig anknytning till föräldrarna och andra vuxna. De tre första åren är avgörande för hjärnans utveckling och har stor betydelse för individens psykiska hälsa under resten av livet.

God psykisk hälsa hos de minsta barnen skapar förutsättningar för en väl fungerande skola och är av avgörande betydelse för möjligheterna att förhindra utslagning och ungdomsbrottslighet.

Våra barns psykiska hälsa har traditionellt inte fått något större utrymme i politiken. Inför årets riksdagsval uppmanar Riksorganisationen Haros riksstämma alla politiker att ta barnens parti. Haro kommer att se till att frågan om de minsta barnens hälsa inte glöms bort inför 2010 års riksdagsval!


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam