2014-02-10 06:00Pressmeddelande

Tid för familjen i Värmland - Haro startar nytt

null

Haro expanderar ute i landet: Nyligen drog några mammor i Luleå och Kruna igång Haro Norrbotten. Nu får även Värmland ett aktivt Haro-distrikt. Marlene Augustin, samordnare för verksamheten, säger:

"Barnen är bara små en gång och den tiden tycker jag är viktig att ta vara på. Jag vet att det finns flera som resonerar som jag och gärna skulle vilja vara hemma med sina barn, men de känner inget stöd varken från omgivningen eller från samhället. Dessa vill Haro nå, likaså de som redan är hemmaföräldrar. Stöd, uppmuntran och inspiration från andra som är i samma situation är mycket betydelsefullt."

"Jag tycker det är hög tid att det arbete hemmaföräldrar utför uppvärderas. Som det är i dagsläget är det bara två av sexton kommuner i Värmland som erbjuder vårdnadsbidrag. Jag skulle vilja se flera införa detta. I ett längre perspektiv önskar jag att det ska finnas möjlighet att välja mellan olika barnomsorgsalternativ som subventioneras likvärdigt: förskola, omsorg i hemmet, dagbarnvårdare och flerfamiljssystem, oavsett vilken kommun man bor i. Föräldrar behöver valfrihet för att få ihop livspusslet och skapa balans under småbarnsåren."

"Vi ser det här initiativet som ett uttryck för en trend i hela landet", säger Karin Bengtsson, distriktsansvarig på Riksorganisationen Haro. "Alltfler unga föräldrar börjar ifrågasätta den starka styrningen mot tidig förskola. Man vågar gå mot strömmen och väljer aktivt att själv ge barnen den nödvändiga närheten och tryggheten under de första åren, och man ser värdet i att investera tid i relationen med barnen."

Distriktet firar nu sin tillblivelse genom att inbjuda till en föreläsning i Karlstad för föräldrar, lärare, förskollärare och socialtjänst, på temat "Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld".

Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Tid och plats: Fredagen 21 februari, kl. 18.30-20.30, Scandic Winn, Norra Strandg. 9-11 i Karlstad.

Fri entré, men anmäl dig gärna här för att säkert få plats.

Varmt välkommen!

Se en kort intervju med Marlene Augustin på TV4 Värmland.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam