2014-10-10 06:00Pressmeddelande

UN Official Opens Haro's European Conference of the Family 2014

null

Renata Kaczmarska, Social Affairs Officer at UN Focal Point of the Family, has sent a video message to greet the participants at the European Conference of the Family in Stockholm. Host for the event is the Swedish National Organization Haro.
"Your conference gathers NGO:s, academics and policy makers, all important partners in making sure that families are recognized for all their contributions to society and supported in fulfulling their diverse rolls."

The conference is held in commemoration of the 20th anniversary of the UN Year of the Family.

Watch the entire welcome address from the UN Focal Point of the Family here.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam