2012-10-16 06:00Pressmeddelande

Våga ta plats i ditt barns liv - föreläsning i Örebro för föräldrar, lärare, förskollärare och socialtjänst

null

Välkommen på öppen föreläsning i Örebro, lördagen 20 oktober kl. 14, på Livin' Hotell, Järnvägsgatan 22.

Dagligen nås vi av budskap om att våra barn och unga inte mår så bra som de borde. Vi läser om ökad psykisk ohälsa, dåliga skolresultat, grupptryck och mobbing.

Vad är det som händer? Varför blir det så här?

En pionjär i förståelsen av problematiken är den internationellt omtalade kanadensiska psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingsspsykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi bäst kan hjälpa våra unga. Hans bok ”Våga ta plats i ditt barns liv” är översatt till tolv språk.

Föreläsare: Jonas Himmelstrand, Svenska Neufeld-institutet.

Arrangör: Haro Örebro län

Vi bjuder på fika! Välkommen!

Se Gordon Neufelds föreläsning på Skansen i Stockholm hösten 2011

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam