2014-01-11 06:50Pressmeddelande

Våga ta plats i ditt barns liv - nu i Kiruna

null

Nu går startskottet för Haros nystartade Norrbotten-distrikt! Första arrangemanget blir en föreläsning i Kiruna för föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst på temat "Våga ta plats i ditt barns liv", med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Riksorganisationen Haro har anordnat liknande föreläsningar på flera håll i landet under det senaste året, och nu har turen alltså kommit till Kiruna. "Det har vuxit fram mycket kunskap de senaste åren om de nära relationernas avgörande betydelse för barns utveckling och lärande, spännande kunskap som vi vill bidra till att sprida i Sverige", säger Karin Bengtsson, distriktsansvarig inom Haro.

Inbjudan lyder:

"Barn och unga är utsatta på många sätt idag: stress i skolan, kompistryck, sociala medier och ibland mobbning. Både föräldrar och lärare upplever att de behöver en större plats i barnens och elevernas liv för kunna stödja dem i deras utveckling. 

En pionjär i förståelsen av barns och ungas situation idag är den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en modern anknytningsteori och aktuell neurobiologi förklarar dr Neufeld vad som händer och hur vi ge våra barn trygghet i en alltmer komplex omvärld. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk."

Tid: 31 januari kl. 18.30-20.30
Plats: Malmfältens Högskola, Campingv. 3 i Kiruna

Anmäl dig gärna här för att säkert få plats.

Varmt välkommen!

Se även Gordon Neufelds studiedag "Varför lyssnar inte Kalle?" på UR Play från hösten 2012 (textat till svenska), samt hans Haro-föreläsning på Skansen 2013: "The Irreducible Needs of Children".

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam