2014-04-05 07:05Pressmeddelande

Vart är moderaterna på väg i helgen?

null

I helgen håller moderaterna sitt Sverigemöte. Det känns viktigt att ett av landets största partier tar beslut som leder familjepolitiken i Sverige åt rätt håll. Haro har därför skickat ett brev till Sverigemötets ledamöter. Med en hoppfull önskan att moderaterna tar till sig kunskapen om barns behov och tar den växande psykiska ohälsan på allvar.

 Man kan fråga sig varför förskolan och den psykiska ohälsan egentligen inte berörs i något av seminarierna som hålls under dessa två dagar, när alltfler röster höjs och larmrapporterna blir allt fler om situationen för våra barn och unga.

Brevet kan du läsa i sin helhet här under:

Bäste Moderat,

 

Inför ert Sverigemöte 2014 i Göteborg fredagen 4 april och lördagen 5 april vill vi ta tillfället i akt att särskilt lyfta de frågor som oroar oss allra mest och som vi menar borde få större genomlysning och utrymme i den politiska verkligheten. Dessa frågor är hur det ser ut i förskolan idag, förutsättningarna för föräldrar att klara sitt viktiga uppdrag och den psykiska hälsan hos barn och unga. Vad vi kan förstå kommer dessa frågor till viss del att beröras framför allt i seminarierna 1:14, 3:08 och 3:14. Det sombekymrar oss är dock att vare sig förskolan eller den psykiska ohälsan hos unga egentligen får något eget utrymme trots att det kommer mer och mer alarmerande rapporter om hur läget är. Riksorganisationen Haro har under många år studerat dessa frågor på djupet och också föreläst om dessa både nationellt och internationellt ochäven inbjudit internationella experter till Sverige för att belysa dessa frågor.

 

Många svenska familjer lider mitt i välfärlden

Vi i Haros Rikstyrelse får många signaler om familjer som känner att de håller på att gå under. Ett aktuellt exempel från en ung mor:

”Jag har två små barn, de är 1 och 2,5 år. Jag har nu jobbat heltid i en månad och jag går snart under.” Sedan beskriver hon sin intensiva dag som börjar 05.30 och slutar på kvällen där hon somnar av utmattning och ibland inte ens orkar borsta tänderna. Svårigheterna blir inte mindre av att hennes sambo arbetar skift varannan vecka. Därefter fortsätter hon: ”Jag älskar mina barn och de kommer först i alla lägen. Vi har i princip ingen relation i dagsläget… absolut ingen relation mellan mig och min man, det är barnen som gäller, och det är vi så klart glada för. Även om de tar tid är de ju glädjespridare, utan dem hade man ju aldrig orkat liksom.”

Detta är ingen unik berättelse och den visar på flera sätt hur barn och föräldraskap hardet i dagens samhälle. Det bekräftar också att dagens unga föräldrar som vuxit upp med förskola är mer lättstressade än tidigare generationer.

Psykisk ohälsa växer och skolresultat försämras

Att även barnen blir lidande är givetvis uppenbart. Vi ser hur den psykiska hälsan, skolresultaten och föräldraskapet försämras. Och tyvärr sker det i tid samtidigt med förskolans utbyggnad. Påståenden om att förskolan generellt skulle ge bättre kognitiv utveckling har ifrågasatts ur olika vinklar av många internationellt kända experter, bl.a.prof Jay Belsky och dr Gordon Neufeld. Detta sätter frågetecken för förskolan som enda form av barnomsorg. Föräldrar borde snarare ges ännu bättre ekonomisk möjlighet till omsorg i hemmet.

Studera barns behov mer på djupet - och räkna på förslagen

Vi har i Moderaternas handlingsprogram hittat många välformulerade stycken om vikten av föräldrarnas relation med sina barn, att familjer ska kunna hitta egna lösningar, och om vikten av trygga uppväxtvillkor för alla barn, och framförallt för de yngsta barnen. Vi skulle föreslå att detta undersöks lite mer på djupet.

En lösning som förslås är mindre grupper och högre personaltäthet i förskolan.

Vad blir då kostnaden för en lämplig personaltäthet för barn under tre år?

De officiella amerikanska rekommendationerna är barngrupper med max 8 barn och minst två personal runt två års ålder. Kostnaden för detta i en svensk kontext skulle gissningsvis bli i storleksordningen 250 000-300 000 kr per barn och år. Då skulle i sådant fall det bli billigare att ge en barnpeng som kan användas för hemomsorg eller ett för ett utökat vårdnadsbidrag. 

Ge svenska föräldrar mer valfrihet inom barnomsorgen

Vi i Haro skulle vilja att Moderaterna på allvar tittar på den eventuella korrelationenmellan allt fler barn, fram för allt yngre barn, i förskolan och den kraftiga ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och unga. En ohälsa som inte går att hitta i samma utsträckning i övriga europiska länder. Dessutom borde ni Moderater som säger er vara för valfrihet överväga att ännu tydligare ge ekonomisk möjlighet för föräldrar att själva kunna välja omsorg för sina barn, framför allt med hemomsorgen som alternativ de första åren i ett barns liv. Denna tid bör faktiskt utsträckas till en längre tid än de första tre åren. För barn är olika och vissa barn kan behöva längre tid med sina föräldrar för att utvecklas till trygga och mogna vuxna medborgare i vårt samhälle.

 

Med vänliga hälsningar

Haros riksstyrelse

Telefon: 073-445 95 96

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam